Werkwijze supervisie

Werkwijze supervisie
Wil jij weer energie in je werk krijgen? 

Werkinbreng
Je werkinbreng heeft betrekking op de één van de leervragen die je in het begin van je traject hebt opgesteld. Voor een volgende bijeenkomst mail je je werkinbreng met vraag naar je supervisor en evt. medesupervisanten. Tijdens de bijeenkomst gaan we je werkinbreng concretiseren en verder bespreken.
Het kan zijn dat er naast verbale technieken ook non-verbale werkvormen worden ingezet om jouw leervraag verder uit te werken.

Reflectieverslagen
Na elke supervisie schrijf je een reflectieverslag waarin je terugkijkt op je leervraag, je uiteindelijk handelen hierin, de supervisie en je contact met de supervisor en eventueel je medesupervisanten. Dit verslag mail je voor de volgende bijeenkomst naar je supervisor en evt. medesupervisanten. In het begin van de eerstvolgende bijeenkomst wordt er op dit verslag ingegaan.

Aanmelding supervisie
Na een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek beslis je of je het supervisietraject ingaat. Er wordt een supervisieovereenkomst opgesteld waarin alle afspraken en voorwaarden duidelijk beschreven staan. Deze onderteken je samen met je supervisor. Na drie supervisies vind er een klikevaluatie plaats waarin van beide kanten besproken wordt of er verder gewerkt wordt. In de 6e of 7e bijeenkomst, afhankelijk van het aantal afgesproken supervisies, vind er een tussenevaluatie plaats.
Tijdens de laatste supervisiebijeenkomst vind er een schriftelijke en mondelinge evaluatie plaats. Na afsluiting van de supervisie krijg je een verklaring van de supervisor dat je het traject doorlopen hebt.

De supervisie is geldig voor verschillende registratietrajecten.