Voorwaarden en Privacy

Voorwaarden en Privacy
Je hoeft niet alles prijs te geven!

Voor supervisie, intervisie, Life coaching en werkbegeleiding wordt een contract opgesteld. In dit contract staan de afspraken die we onderling maken om aan het werk te gaan.

Afmelding van een bijeenkomst dient 24 uur van tevoren te gebeuren anders wordt betreffende bijeenkomst in rekening gebracht ongeacht de reden. Bij afmelding wordt er naar gestreefd om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak te plannen.

Voor het contract en de facturering is het noodzakelijk dat je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (of dat van je werk) genoteerd worden. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden of voor andere doeleinden gebruikt worden.
De factuur wordt via de mail gestuurd na afloop van elke bijeenkomst.
Met het ondertekenen van het contract geef je toestemming om deze gegevens te bewaren en de facturering via de mail te laten verlopen. Wil je dit niet dan dien je dit bij start van het traject aan te geven.
Na beeindiging van het traject worden jouw gegevens en de verslagen vernietigd.

De AVG regels die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn worden hierin gevolgd door Supervisie Arnhem, Renate Hoenselaar.