Supervisie

Wat is supervisie?
Wil jij beter door je werk heen fietsen? 

Wil je anders in je werk staan?
Waar ben je goed in en waar heb je nog in te leren?
Welke mechanismes zet jij in, hoe ga jij hier mee om en welke alternatieven zijn er?

Wil je antwoord op deze vragen kies dan voor Supervisie. 

Supervisie vind individueel plaats onder leiding van de supervisor. Er wordt methodisch ingegaan op je persoonlijke leervragen ten aanzien van je werk. Binnen supervisie staat het denken, voelen en handelen centraal. Je leert reflecteren op jouw manier van werken: hoe pak jij situaties aan, wat vind jij moeilijk, wat zijn jouw patronen, waar heeft dit mee te maken, hoe komt dit over op de ander en hoe kun je tot ‘anders handelen’ komen?
Samen met de supervisor en/of je medesupervisanten stap je in dit proces om tot zelfreflectie te komen.

Binnen supervisie kunnen verschillende leervragen aan bod komen die gericht kunnen zijn op het omgaan met clienten of collega’s, manier van leidinggeven of je eigen stijl van werken.
           – Supervisie leert je reflecteren op je eigen werkervaring.
           – Je leert je eigen handelen tegen het licht te houden.
           – Supervisie kan voorkomen dat je steeds weer in hetzelfde patroon blijft zitten.
           – Supervisie geeft je de mogelijkheid om inzichten te krijgen en om je
             handelen te verbeteren.

Frequentie en duur
Supervisie vind doorgaans plaats in een serie van minimaal 10 tot maximaal 15 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De bijeenkomsten vinden doorgaans om de 2 á 3 weken plaats.
Voor registratie binnen beroepsverenigingen is het vaak noodzakelijk een vaste serie supervisies te volgen. Het kan echter ook zijn dat je af en toe een supervisie volgt als ‘onderhoud’!