Life Coaching

Wat is Life Coaching?
Wil jij weer energie in je leven krijgen?

In je leven kom je voor veel keuzes te staan: studie, werk, relatie, kinderen. Deze keuzes zijn niet altijd makkelijk om te maken. Misschien ben je een twijfelaar, misschien wil je je teveel naar de ander voegen, maar misschien roept het ook gewoon te veel vragen op, teveel onzekerheden waardoor je alleen maar stress of angst voelt? 

Om tot keuzes te komen is het belangrijk om te onderzoeken wat er voor zorgt dat jij geen keuzes maakt: wat houd je tegen, wat speelt er aan opvattingen en ervaringen uit het verleden nog mee waardoor je niet de juiste keuze voor jezelf neemt, wat maakt dat je niet weet wat je wilt?

Samen zoeken we in Life Coaching naar een antwoord op deze vragen. Ik begeleid je hierin door de juiste vragen te stellen, mee te denken, oefeningen aan te bieden (op verbaal en non-verbaal gebied) en  je te ondersteunen om zo tot de juiste keuze te komen. We gaan op zoek naar datgene wat GOED voelt voor jou.

Frequentie en duur
Na je aanmelding vind er een intakegesprek plaats waarin we kijken naar je vraag en de mogelijkheden om hier samen aan te werken. Ook kijken we of er van beide kanten een klik is om met elkaar te werken. Afhankelijk hiervan vind er een vervolg plaats en bespreken we de frequentie en duur. Bij de 5e bijeenkomst vind er altijd een evaluatie plaats om te kijken waar je staat en wat er nog nodig is aan coaching.