Intervisie

Wat is intervisie?
Samen tot een lichtpunt komen?

Intervisie is een collegiale vorm van deskundigheidsbevordering. Als collega’s onder elkaar kijk je samen naar een werkinbreng die één van je collega’s inbrengt. Je stelt je collega vragen die er toe leiden dat hij of zij tot een antwoord op zijn vragen komt. Je geeft mogelijkheden en adviezen waarvan je collega kan kijken of hij die kan inzetten om antwoord te krijgen op zijn vraag die bij de werkinbreng hoort. Eén collega is hier de gespreksleider. Een andere deelnemer maakt een verslag van de bijeenkomst. Verslaglegging, gespreksleiding en inbreng rouleren. Doel is om tot reflectie en zelfsturend gedrag te komen waardoor je zicht krijgt op je eigen handelen en dit kunt veranderen waar nodig is.

Begeleide intervisie
Soms is begeleide intervisie nodig om als groep te kunnen starten of om tot verdieping te komen. De begeleider ondersteunt bij het structureren van de intervisie, begeleidt bij het bewerken van de leervragen en stimuleert om tot ‘leren’ te komen.

Binnen intervisie zijn verschillende modellen waarmee gewerkt kan worden. Bij de eerste bijeenkomst wordt er gekeken welke werkvorm het beste aansluit bij de groep. Afhankelijk van de leervragen en werkinbreng kunnen er non-verbale interventies ingezet worden.

Frequentie en duur
Frequente en duur van de bijeenkomsten worden in overleg gemaakt. Tussendoor zullen er evaluaties plaatsvinden om te kijken hoe het proces voor iedereen verloopt.